Kristálykémia

  A kristálykémia a kristályok belsõ szerkezete és a kristály fizikai, valamint kémiai sajátságai közt lévõ összefüggésekkel foglalkozik. Elsõsorban fel kell derítenie a kristály szerkezetét és azt összefüggésbe kell hoznia a fenti tulajdonságokkal. Így tehát ez a tudományág a fizika és a kémia eszközeit egyaránt alkalmazza.
    A kristálykémiát magába foglalja a szerkezeti szervetlen kémia, ami a szervetlen kémiának azon ága, amely az atomok térbeli elrendezõdésével és az atomok között ható vegyértékerõk természetével foglalkozik, tehát nemcsak geometriai szempontokra van tekintettel.
    Hozzátartozik az ásványtanhoz is, mely vizsgálja az ásványok, illetve kristályok belsõ szerkezetét, ettõl függõ külsõ alakját, fizikai sajátságait, vegyi összetételét, keletkezését, átalakulását, elõfordulását, stb.


                


Tartalomjegyzék