Szulfátok

A szulfátok osztályába tartozó ásványok oxigéndús környezetben, a Föld felszínén vagy annak közelében jönnek létre, mállási folyamatok termékeként.

A tetraéderes elrendezõdésû SO4 2- összetett anion térigénye közelítõleg megegyezik az elõbb tárgyalt PO4 3- ionnal, de a töltés itt csak -2. A kisebb vonzóerõ miatt a szulfátásványok keménysége kisebb és olvadáspontjuk alacsonyabb.

A szulfátokban a leggyakoribb fémionok a Ca, Sr, Ba, Pb, Ca, K és az Al. A szulfátok jelentõs részében kristályvíz és további kis méretû anionok ( Cl-, F-, OH- ) is megjelennek. Az ólom, kalcium, stroncium és a bárium szulfátjai nehezen oldódnak vízben. A többiek vízben jól oldódnak, ezért a természetben csak száraz klímán tudnak megmaradni.