Karbonátok

A karbonátok a természetben igen elterjedt ásványok. A CO 3 2- ion fõleg közepes vagy nagy sugarú, kétértékû kationokkal kapcsolódik. Ezek: Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Ba, Sr, Pb. A kisebb méretû, háromértékû fémek ritkábbak és rendszerint egyéb fémekkel együtt épülnek be víztartalmú vegyületekbe.

A legismertebb karbonát a kalcit ( CaCO3 ). A tengerek fenekén rakódik le vastag rétegben, hegyeket alkotva. Az így létrejövõ üledékes kõzet ( mészkõ ), nagy nyomás hatására a szintén kalcitból álló márvánnyá alakul. A kalcium-karbonátban a kalcium melegvizes oldatok hatására más fémionokra ( Mg, Fe, Mn... ) cserélõdhet, dolomitot ( CaMg(CO3)2), szideritet ( FeCO3 ), rodokrozitot ( MnCO3 ) képezve.