Körtávolság

Az országok egymástól való távolsága két dologtól függ: a pontlistabeli helyezéseik és a pontértékeik különbségétől a következő képlet szerint:

körtáv = (helyezéskülönbség x 100 / csoportlétszám + pontkülönbség / 1000) / 2

A két összeadandó tag mindegyike legalább 2, és lefelé kell kerekíteni ahogy a végeredményt is.

Példa
csoportlétszám = 634
egyik ori helyezése: 16
másik ori helyezése: 41
egyik ori pontja: 28371
másik ori pontja: 27060
Hány körre van egymástól a két ország?

helyezéskülönbség = 41 - 16 = 25
helyezéskülönbség / csoportlétszám = 25 / 634 = 3,94%
lefelé kerekítve: 3
pontkülönbség = 28371 - 27060 = 1311 ≈ 1k
de minimum 2
körtáv: (3 + 2) / 2 => 2


A képletből látszik, hogy a két legkisebb egység ami számít a körtávolságban, az a csoportlétszám 1%-a illetve az 1k pont. Ezek adódnak össze és a sajátos kerekítések miatt adják a következő mintát:

A távolságot tehát két módon lehet befolyásolni: a pontértékek illetve a helyezések változtatásával. Míg a helyezések minden körben csak 1x módosulnak (a körváltások elején felvett érték alapján), addig a pontértékek (majdnem) mindig az aktuális értéket mutatják. A helyezéskontrollált távolságfüggést a pontlista statikus, míg a pontértéktől függőt a pontlista dinamikus tulajdonságaként emlegetik.

Példa
Az előző példában szereplő magasabb pontú orinak hány katonát kell legalább fokoznia körváltás előtt, hogy 3 körös legyen a másiktól?

A helyezéskülönbség ekkor állandó, az iménti 3,94%. A táblázatból leolvashatjuk, hogy a 3 körösséghez ebben az esetben minimum 3k pontkülönbség kell. Mivel 1 lakos 0,2 pontot ér, ezért a lefokozandó katonák száma = (3000 - 1311) x 5 = 8445
A pontértékek tizedesjegyei nem látszanak, ezért 1 pont biztonságot mindig tartani kell, tehát inkább 8450 katona lefokozása szükséges.

Bónusz kérdés: minimum hány kör egy csopi (eleje a végétől)? :)