Ebbe az osztályba a kénsav, krómsav, molibdénsav, volfrámsav sói tartoznak. Itt most négy oxigénatom veszi körül a központi atomokat, tetraéderes elhelyezkedésben. Az oxigénatomok közötti üreg nagyobb, mint az elõzõ osztályban, így a beépülõ központi atom is nagyobb lehet.
    A szulfátokat kémiai összetételük alapján két nagy csoportba sorolták. Az egyikbe egy féle fémet tartalmazó vegyületek kerültek, ezek a gálicok, míg a másik csoportban a vegyületek több féle fémiont tartalmaznak, ezek a timsók.
    Az ólom, kalcium, stroncium és bárium szulfátjai vízben igen nehezen oldódnak, a többi vízben nagyon jól oldható, némelyikük nedvszívó, ezért csak száraz klímán tudnak megmaradni.


 

barit    BaSO4


 
 
 

cölesztin    SrSO4


 
 
 

devillin    CaCu4[(OH)6(SO4)2] . 3H2O


 
 
 

hanksit    KNa22[Cl(CO3)2(SO4)9]

Vissza az ásványtár elsõ lapjához
A következõ ásványosztály
Vissza az ásványtár elsõ lapjához