Ebbe az osztályba a salétromsav, szénsav, és bórsav sói tartoznak. Mindhárom sav hidrogénbõl, valamint három oxigénatomból és egy negatív töltésû összetett csoportból, azaz komplex anionból áll. Ezen kívül a kristályban több különbözõ fém, számos komplex csoport és kristályvíz is gyakran jelen van.
    A részletes szerkezetvizsgálatok kimutatták, hogy ezen osztály komplex anionjaiban a nitrogén, a szén és a bór közel azonos méretû, és ezek három, náluk jóval nagyobb oxigénatommal vannak körülvéve. A komplex anionoknál a központi atomot körülvevõ oxigének különbözõ sokszögekként helyezkedhetnek el. ( koordinációs poliéderek ) Ennél az osztálynál mindegyik komplex anion síkbeli, ami azt jelenti, hogy a három oxigénatom szorosan egymáshoz illeszkedik, és a központi atom az általuk meghatározott síkban, a közöttük fennmaradó piciny résben helyezkedik el. Ezek a komplex anionok a kristályrács másik építõelemén, a fémionokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz.


 

aragonit    CaCO3


 
 
 

azurit    Cu3[OH|CO3]2


 
 
 

kalcit    CaCO3


 

kalcit    CaCO3


 
 
 

malachit    Cu2[(OH)2|CO3]


 


Vissza az ásványtár elsõ lapjára
A következõ ásványosztály
Vissza az elsõ laphoz